Functiehuis
Bouw & Infra

Wat, waarom & wanneer?

Een nieuw functie en loongebouw.

Op 31 december 2024 heeft de sector Bouw & Infra een nieuw functie- en loongebouw. Dan moeten alle werknemers in de sector zijn ingedeeld in een functiegroep en hierover en over de eventuele loon- en salarisconsequenties zijn geïnformeerd.

Wat verandert er?

Nu zijn bouwplaatsfuncties, uta-functies en steigerbouwfuncties nog gescheiden in de cao. Straks vallen ze onder één functiegebouw. Het functiegebouw bestaat uit 4 hoofdgroepen, 28 functiefamilies en in totaal 133 referentiefuncties.

Nu zijn er nog twee verschillende loongebouwen voor bouwplaats- en uta-werknemers.
Vanaf 31 december 2024 is er nog maar één loongebouw dat bestaat uit negen functiegroepen, I tot en met IX. Elke referentiefunctie is ingedeeld in één van deze negen functiegroepen.
Het nieuwe loongebouw heeft geen starttabellen.

Ook het loonbegrip wijzigt. De begrippen garantieloon, vast overeengekomen loon en prestatietoeslag verdwijnen. Straks spreken we over cao-loon. Dat is het loon waar de werknemer ten minste recht op heeft volgens de indeling van de functie. Het salaris is de feitelijke beloning die de werknemer ontvangt voor de werkzaamheden. Dit kan hoger zijn dan het cao-loon voor die functie.

Referentiefuncties

Hieronder staan de vier hoofdgroepen. Door op een groep te klikken kom je bij de referentiefuncties behorend bij die hoofdgroep.